Proměna v cyklu

Dítě, děvčátko, dívka, milenka, matka, čarodějka, Kálí, Paní smrt a vědma.


Milé ženy, 

tento kruh je inspirován láskou a potřebami žen z kurzů, porodů a terapií.

Povede ho touha se propojovat, sdílet a pravidelně zastavovat v tom našem každodenním tvoření, boření, plynutí, nicotě a hoření:-)

Skupina má kapacitu 16 žen.

Budeme sdílet, tančit a zdrojovat se.

Setkávání se povede k hlubšímu zvědomování si těla, zažívání bezpečí Matky Země a prohlubování vztahů mezi ženami. 

Také k celistvé moudrosti, že světlo a stín jedno jsou.

A Láska je tou silou, která vše propojuje.


"Není-li Bohyně (božské ženství) uctívána, dochází k přespřílišné mechanizaci, politizaci a militarizaci sociálních a psychických struktur. 

Vládne myšlení, úsudek a racionalita. Potřeby vytvářet a chránit vztahy, potřeby citového života, péče a pozornosti vůči přírodě zůstávají bez povšimnutí. V jednotlivém člověku i ve vnějším světě mizí rovnováha a harmonie. "

(Nancy Qualls - Corbett)
Prostorem nám bude Studio Sedmé Nebe, 

Steinerova 974/20, Praha

Setkávat se budeme vždy na jeden den od 9. 30h - 17h.

I když jsou děti na všech mých počinech vítány, v tomto kruhu budu moc ráda, když si dopřejete čas pro samu sebe. Vyjímku mají úplně malinká miminka do 5 - 6ti měsíců.

Kruh bude uzavřený, "stejná" :-) skupina žen půjde společně, čeká nás šest setkání, od února 2024 do října 2024.

Termíny:

18. 2. / 21. 4. / 26. 5. / 16. 6. / 8. 9. / 20. 10.  

Cena je 13200Kč

Přihlášky poprosím na e-mail:

karolina.tehrani@jemnezrozeni.cz

Pokud potřebujete platbu za semináře rozdělit:

Rezervační poplatek je 3200Kč / další část - 3000Kč se platí v březnu/ další část - 3500kč v červnu a poslední část kurzovného - 3500Kč se platí v září. 

Těším se velmi na společný čas.

S láskou K.


"Do tohoto světa náležíte. Do tohoto okamžiku, na toto místo, kde již stojíte, něco vyššího vás sem přivedlo. S hybnou silou dlouhé linie přeživších jste svázáni. Od jejich dobré smrti, následované novými životy a příhodami lásky, jež byla jejich semínkem, se váš příběh tkal. Při divokém jásotu přírody jste v souladu. Počasím všech ročních období a neviditelnými posvátnými sklony byl váš život formován."

(Toko-pa Turner)