Moudrost ženy

Roční kurz k hloubce porozumění cyklům

Voda....prastarý živel ze kterého jsme vzešli.....

Kdo jsem, kde je můj původ, do kterého rodu jsem vstoupila a proč? 

Jaký hluboký rozhovor vedla moje duše s Vesmírnou Matkou a Otcem před mým početím?

Co jsem se rozhodla naučit?  

Kdo jsou moji rodiče, co mi předali? 

A proč tady a teď?

Půjdeme rokem z elementu Vody 

do elementu Vody. 

Šest víkendů, průvodcem nám bude moudrost ukrytá v nauce o Pěti elementech a nejen ta.

Také aromaterapie, byliny, výživa, léčení barvami, hudbou, základy antroposofické medicíny, teorie temperamentů, biografická práce se sedmiletími a symbolická moudrost ukrytá v astrologii.

Program bude v sobotu i v neděli 

od 9.30h do 18h

(pauza bude cca od 12.30h - 14h)


První víkend bude:

4. a 5. 2. 2023 

 A centrum

Vítkova 10,  Praha

Element Dřeva.....růst, jaro, dětství, kreativita, agrese....naše síla emocí....

Jak jsem se je naučila prožívat, kultivovat, jaký k nim mám vztah?

Jak se umím postavit sama za sebe?

Jdu cestou "hodné holčičky", 

anebo "Vládkyně všech moří:-)"?

Jaký mám vztah se svým vnitřním dítětem?

Jsem pro něj oporou a bezpečím?

Jak to umím s anděli i démony?

Jsem si inspirací? 

Udržím vizi a směr ve svém životě?

Dokážu se jít k Matce stulit do náruče, spočinout a říct si o pomoc?

Celou dobu kurzu budete mít podpůrnou FB skupinu, z každého víkendu budete mít jednoduchá skripta, také dostanete aromaterapeutické a jiné dary na čas mezi kurzy, stejně tak doporučení, čemu se věnovat. 

Na každém víkendu budeme pracovat se spontálním tancem.


Druhý víkend bude:

1. a 2. 4. 2023

 A centrum

Vítkova 10, Praha

Element Ohně....posvátný oheň, oheň našeho vědomého Já.

Dospívání a raná dospělost, léto, hoření, vášeň, tep, tanec a rytmus.

Co ve mě zažehlo oheň mého Srdce?

Kam mě vedl můj první lunární uzel?

Jak ke mě má duše mluvila, když se probouzela?

Moje sexualita.

Dokážu jít v souladu se svojí vášní?

Co mě skutečně naplňuje, jak to poznám, sebevědomí a vlastní hodnota.

Láska.

Dokáži jít k Otci, říct, že potřebuju vyslechnout, poradit, na chvíli ochránit a zase jít svobodně sama 

za sebe dál?

Oheň, rituál, vykuřovadla,

společenství, láska, kmen, 

kdo je mojí rodinou srdce?

Třetí víkend bude:

24. a 25.6. 2023 

 A centrum 

Vítkova 10, Praha


Element Země, plodnost, babí léto, hojnost, sklizeň, dospělost, hluboká empatie a vděčnost.

Naše děloha, její jazyk a moudrost.

Naše mateřství a hluboká zkušenost v něm ukrytá. Setkání se světlem i tmou. 

Propojení se s vlastní hodnotou, požehnáním, dary i stíny.

Uvědomění si, že já a ti druzí neexistuje.

Být Matkou sama sobě..... 

Co mi ukázal druhý lunární uzel?

Hluboká sexualita.

Dokážu přinést dary Universu?

Dokážu od něj také přijmout dary?

Kdo je můj kmen? 

Uvědomuji si svoji sílu skutečně vnímat a léčit jiné?


Ptáte se mě samozřejmě, jak s dětmi?

Kurz je fajn si užít sama pro sebe,

chápu, že některé máte děti, které kojíte a budete potřebovat to nějak udělat....

A centrum je na malé děti dobře zařízeno, budeme mít celý prostor pro sebe, takže může někdo být vedle 

s dítětem v druhém sále, pokud bude třeba. Jinak z mojí vlastní zkušenosti je dobré kombinovat někoho, kdo bude 

s dítětem doma, pak za vámi dorazí na nakojení a společně pobudete o pauze.

A odpoledne opět nošení a přijít na kojení a společně domů, pokud už je dítě větší, tak vy dorazíte domů.

Čtvrtý víkend bude:

2. a 3. září 2023

 A centrum

Vítkova 10, Praha

Element Kovu, síla se stahuje do kořenů, čarodějný čas, alchymie, podzim, rané stáří, vnímání vlastní esence,  posvátna, hodnot, tvoření skrze sebe ....

Odevzdání iluzí, nepravd, ukončování věcí, které nejsou živé, napojení se na předky, skutečné konání ze sebe sama.

Skutečné vědomí hranic.

Opravdová intimita.

Zvířecí ochranný "šestý smysl". 

Modlitba.

Niterný čas k rozhovoru s duší.

Dotyky. Kůže. Komunikace.

Třetí lunární uzel.

Naše duševní děti, co chci předat světu ze sebe samé?

Úcta.

Prostřednictvím úcty znovu získáváme pravdivý pohled na naše místo ve vesmíru a jsme obnovováni její schopnosti prohlubovat a očišťovat.

Prarodičovství.....


Tento kurz byl uvnitř mě mnoho let.

(doslova 3 x 7 let)

Jsem vděčná, že bude porozen.

Jsem vděčná vám všem, co jste ho poptávali a co jste mě motivovali k tomu ho "dopéct" a zhmotnit.

Srdečně zvu 14 žen.

Těším se moc ženy:-)

A na váš častý dotaz,

ano, pravděpodobně bude i příští rok.

Plus mínus tanec a síla a humor 

PáníBůh.


Pátý víkend bude:

11. a 12. listopadu 2023

 A centrum

Vítkova 10, Praha


Element vody... nejzákladnější element. 

Životní síla v jejím prvotním stavu.

 Cesta tam a zase zpátky, večer, noc, vlasy, kosti, stáří a zima.

Podstata.

Naše konstituce a odolnost vůči nemocem.

Vědomé početí.

Co chci skutečně stvořit?

Moudrost.

Síla vůle a hluboké zakořenění.

Odpočinek a hybernace.

Důmyslnost, prozíravost a neochota rozptylovat energii na pomíjivé věci.

Jsem tím, kdo v čistotě a tichu vlastního bytí vyzařuje světlo z vlastního niterného zdroje?

"Světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltí."

Praprarodičovství.

Ouroboros.

Jak nahoře, tak dole.


3- a 4. únor 2024

A centrum

Vítkova 10, Praha 

Cena celého kurzu je 33 000Kč.

Příhlášky u mě na mailu:

karolina.tehrani@jemnezrozeni.cz

Platba je možná ve 2. variantách:

a. ve 3 platbách 

-10 000kč jako záloha na kurz

-10 000kč při prvním víkendu

-13 000kč při třetím víkendu

b. v případě vážného zájmu,

je možné se individuálně domluvit 

na způsobu placení

Nepřítomnost z vážného důvodu na nějakém z víkendů, bude indivuduálně nahrazena společným 1 denním individuálním kurzem.