Moudrost ženy

Roční kurz k hloubce porozumění cyklům

Voda...prastarý živel,

 ze kterého jsme vzešli...

Kdo jsem, kde je můj původ, do kterého rodu jsem vstoupila a proč? 

Jaký hluboký rozhovor vedla moje duše s Vesmírnou Matkou a Otcem před mým početím?

Co jsem se rozhodla naučit?  

Kdo jsou moji rodiče, co mi předali? 

A proč tady a teď?

Půjdeme rokem z elementu Vody 

do elementu Vody. 

Šest víkendů, průvodcem nám bude moudrost ukrytá v nauce o Pěti elementech a nejen ta.

Také aromaterapie, byliny, výživa, léčení barvami, hudbou, základy antroposofické medicíny, teorie temperamentů, biografická práce se sedmiletími a symbolická moudrost ukrytá v astrologii.

Program bude v sobotu i v neděli 

od 9.30h do 18h

(pauza bude cca od 12.30h - 14h)


První víkend bude:

4. a 5. 3. 2023 

 A centrum

Vítkova 10,  Praha


15. a 16. 4. 2023

Centrum Gabriely Tuatti

Purkrabská 10, Olomouc

Element Dřeva...růst, jaro, dětství, kreativita, agrese...naše síla emocí...

Jak jsem se je naučila prožívat, kultivovat, jaký k nim mám vztah?

Jak se umím postavit sama za sebe?

Jdu cestou "hodné holčičky", 

anebo "Vládkyně všech moří:-)"?

Jaký mám vztah se svým vnitřním dítětem?

Jsem pro něj oporou a bezpečím?

Jak to umím s anděli i démony?

Jsem si inspirací? 

Udržím vizi a směr ve svém životě?

Dokážu se jít k Matce stulit do náruče, spočinout a říct si o pomoc?

Celou dobu kurzu budete mít podpůrnou FB skupinu, dostanete aromaterapeutické 

a jiné dary na čas mezi kurzy, stejně tak doporučení, čemu se věnovat. 

Na každém víkendu budeme pracovat se spontánním tancem.


Druhý víkend bude:

1. a 2. 4. 2023

 A centrum

Vítkova 10, Praha


13. a 14. 5. 2023

Centrum Gabriely Tuatti

Purkrabská 10, Olomouc

Element Ohně...posvátný oheň, oheň našeho vědomého Já.

Dospívání a raná dospělost, léto, hoření, vášeň, tep, tanec a rytmus.

Co ve mně zažehlo oheň mého Srdce?

Kam začala má duše směřovat v období prvního lunárního uzlu?

Jak ke mně má duše mluvila, když se probouzela?

Moje sexualita.

Dokážu jít v souladu se svojí vášní?

Co mě skutečně naplňuje, jak to poznám, sebevědomí a vlastní hodnota.

Láska.

Dokáži jít k Otci, říct, že potřebuju vyslechnout, poradit, na chvíli ochránit a zase jít svobodně sama 

za sebe dál?

Oheň, rituál, vykuřovadla,

společenství, láska, kmen, 

kdo je mojí rodinou srdce?


Třetí víkend bude:

24. a 25. 6. 2023 

 A centrum 

Vítkova 10, Praha


17. a 18. 6. 2023

Centrum Gabriely Tuatti

Purkrabská 10, Olomouc


Element Země, plodnost, babí léto, hojnost, sklizeň, dospělost, hluboká empatie a vděčnost.

Naše děloha, její jazyk a moudrost.

Naše mateřství a hluboká zkušenost v něm ukrytá. Setkání se světlem i tmou. 

Propojení se s vlastní hodnotou, požehnáním, dary i stíny.

Uvědomění si, že já a ti druzí neexistuje.

Být Matkou sama sobě...

Co mi ukázal druhý lunární uzel?

Hluboká sexualita.

Dokážu přinést dary Universu?

Dokážu od něj také přijmout dary?

Kdo je můj kmen? 

Uvědomuji si svoji sílu skutečně vnímat a léčit jiné?


Ptáte se mě samozřejmě, jak s dětmi?

Kurz je fajn si užít sama pro sebe,

chápu, že některé máte děti, které kojíte a budete potřebovat to nějak udělat...

A centrum je na malé děti dobře zařízeno, budeme mít celý prostor pro sebe, takže může někdo být vedle 

s dítětem v druhém sále, pokud bude třeba. Jinak z mojí vlastní zkušenosti je dobré kombinovat někoho, kdo bude 

s dítětem doma, pak za vámi dorazí na nakojení a společně pobudete o pauze.

A odpoledne opět nošení a přijít na kojení a společně domů, pokud už je dítě větší, tak vy dorazíte domů.

Čtvrtý víkend bude:

2. a 3. září 2023

 A centrum

Vítkova 10, Praha


17. a 18. 8. 2023

Centrum Gabriely Tuatti

Purkrabská 10, Olomouc

Element Kovu, síla se stahuje do kořenů, čarodějný čas, alchymie, podzim, rané stáří, vnímání vlastní esence, posvátna, hodnot, tvoření skrze sebe...

Odevzdání iluzí, nepravd, ukončování věcí, které nejsou živé, napojení se na předky, skutečné konání ze sebe sama.

Skutečné vědomí hranic.

Opravdová intimita.

Zvířecí ochranný "šestý smysl". 

Modlitba.

Niterný čas k rozhovoru s duší.

Dotyky. Kůže. Komunikace.

Třetí lunární uzel.

Naše duševní děti, co chci předat světu ze sebe samé?

Úcta.

Prostřednictvím úcty znovu získáváme pravdivý pohled na svoje místo ve vesmíru a jsme obnovováni její schopnosti prohlubovat a očišťovat.

Prarodičovství...


Součástí víkednu je astrologická  vědomá práce s Paní Prahou.

Spolu s mojí úžasnou přítelkyní 

Alitou Zaurak.

(jenom pro pražskou skupinu)


Tento kurz byl uvnitř mé bytosti mnoho let.

(doslova 3 x 7 let)

Děl se v mé individuální práci s klienty.

2022 byl "porozen" a byl mi velikým darem a ta skupina a to spolutvoření, nádhera, těším se na další ženské propojení v tom 2023.


Srdečně zvu 14 žen v pražské a v olomoucké skupině.

Těším se moc ženy:-)

A na váš častý dotaz,

ano, pravděpodobně bude i příští rok.

Plus minus tanec a síla a humor 

PáníBůh.


Pátý víkend bude:

11. a 12. listopadu 2023

 A centrum

Vítkova 10, Praha


4. a 5. 11. 2023

Centrum Gabriely Tuatti

Purkrabská 10, Olomouc


Element vody... základní element. 

Životní síla v jejím prvotním stavu.

 Cesta tam a zase zpátky, večer, noc, vlasy, kosti, stáří a zima.

Podstata.

Naše konstituce a odolnost vůči nemocem.

Vědomé početí.

Co chci skutečně stvořit?

Moudrost.

Síla vůle a hluboké zakořenění.

Odpočinek a hybernace.

Důmyslnost, prozíravost a neochota rozptylovat energii na pomíjivé věci.

Jsem tím, kdo v čistotě a tichu vlastního bytí vyzařuje světlo z vlastního niterného zdroje?

"Světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltí."

Praprarodičovství.

Uroboros.

Jak nahoře, tak dole.


3. a 4. únor 2024

A centrum

Vítkova 10, Praha 


20. a 21. 1. 2024

Centrum Gabriely Tuatti

Purkrabská 10, Olomouc


Cena celého kurzu je 33 000Kč.

Přihlášky u mě na mailu:

karolina.tehrani@jemnezrozeni.cz

Platba je možná ve 3. variantách:

a. ve 3 platbách 

-10 000kč jako záloha na kurz

-10 000kč při druhém víkendu

-13 000kč při čtvrtém víkendu

b. celkovou částku

c. individuální dohoda

je možné se domluvit 

na způsobu placení, který umožňuje váš život

Nepřítomnost z vážného důvodu na nějakém z víkendů, bude individuálně nahrazena společným půl denním individuálním kurzem.

Druhou možností je nahradit si víkend v druhé skupině.

Těším se na nové cykly.