Rytmus ženy

Rytmus ženy


Milé ženy, 

tento kruh je inspirován láskou a potřebami žen z kurzů, porodů a terapií.

Povede ho touha se propojovat, sdílet a pravidelně zastavovat v tom našem každodenním tvoření, boření, plynutí, nicotě a hoření:-)

Skupina má kapacitu 14 žen.

Budeme sdílet, tančit a zdrojovat se.

Setkávání se povede k hlubšímu zvědomování si těla, zažívání bezpečí Matky Země a prohlubování vztahů mezi ženami. 

Také k celistvé moudrosti, že světlo a stín jedno jsou.

A Láska je tou silou, která vše propojuje.


"Není-li Bohyně (božské ženství) uctívána, dochází k přespřílišné mechanizaci, politizaci a militarizaci sociálních a psychických struktur. Vládne myšlení, úsudek a racionalita. Potřeby vytvářet a chránit vztahy, potřeby citového života, péče a pozornosti vůči přírodě zůstávají bez povšimnutí. V jednotlivém člověku i ve vnějším světě mizí rovnováha a harmonie. "

(Nancy Qualls - Corbett)
Prostorem nám bude A centrum, Vítkova 10, Praha, Karlín

Setkávat se budeme pátky od 16 - 19h.

I když jsou děti na všech mých počinech vítány, v tomto kruhu budu moc ráda, když si dopřejete čas pro samu sebe. 

V Áčku je dost prostoru pro někoho, kdo může být s dítětem, anebo se dá dělat výlety do okolních kaváren, parků a hřišť.

Kruh bude uzavřený, "stejná" :-) skupina žen půjde společně, čeká nás osm setkání, od ledna do června 2023.

Termíny:

24. 2./ 10. 3./ 24. 3./ 21. 4./ 12. 5./ 26. 5./ 9. 6./ 16. 6.

Cena je 7200Kč

Přihlášky poprosím na e-mail:

karolina.tehrani@jemnezrozeni.cz

Rezervační poplatek je 3000Kč / další část - 3000Kč se platí v březnu/ poslední část kurzovného - 1200Kč se platí v dubnu

Náhrady - max. 2 termínů, jsou možné formou konzultace, terapie, aromaterapeutického ošetření. 

Těším se velmi na společný čas.

S láskou K.


"Do tohoto světa náležíte. Do tohoto okamžiku, na toto místo, kde již stojíte, něco vyššího vás sem přivedlo. S hybnou silou dlouhé linie přeživších jste svázáni. Od jejich dobré smrti, následované novými životy a příhodami lásky, jež byla jejich semínkem, se váš příběh tkal. Při divokém jásotu přírody jste v souladu. Počasím všech ročních období a neviditelnými posvátnými sklony byl váš život formován."

(Toko-pa Turner)